واحد منتخب تولیدی روز ملی صنعت و معدن همزمان با بزرگداشت روز صنعت ومعدن، صنعت بام به عنوان واحد برتر گروه پتروشیمی کشور انتخاب شد. روز صنعت و معدن، فرصت مناسبی برای ارزیابی تلاش های جهادگران این عرصه است تا دریابند که آیا در مسیر تعالی و سازندگی کشور قدم برمی دارند و یا اینکه در روزمرگی تولید دست و پا می زنند. تغییرات اقلیمی و جوی سالهای اخیر و مشکلات پیش رو برای توسعه کشاورزی، اهمیت نقش اساسی و بی بدیل صنعت و معدن را بیش از پیش برای میهن اسلامی ما روشن نموده است. امسال لوح و تندیس واحد برتر در گروه پتروشیمی به سجاد سلطانی مدیرعامل محترم صنعت بام اعطا شد تا از تلاش های سازنده شرکت صنعت بام در راه خودکفایی کشور قدردانی شود.

بلاگ

اخرین اخبار ما