واحد منتخب صنعت

واحد منتخب تولیدی روز ملی صنعت و معدن همزمان با بزرگداشت روز صنعت ومعدن، صنعت بام به عنوان واحد برتر گروه پتروشیمی کشور انتخاب شد. روز صنعت و معدن، فرصت مناسبی برای ارزیابی تلاش های جهادگران این عرصه است تا دریابند که آیا در مسیر تعالی و سازندگی کشور قدم برمی دارند و یا اینکه در روزمرگی تولید دست و پا می زنند. تغییرات اقلیمی و جوی سالهای اخیر و مشکلات پیش رو برای توسعه کشاورزی، اهمیت نقش اساسی و بی بدیل صنعت و معدن را بیش از پیش برای میهن اسلامی ما روشن نموده است. امسال لوح و تندیس واحد برتر در گروه پتروشیمی به سجاد سلطانی مدیرعامل محترم صنعت بام اعطا شد تا از تلاش های سازنده شرکت صنعت بام در راه خودکفایی کشور قدردانی شود.