عدم استفاده از هر نوع پر کننده پرکننده ها موادی هستند که باعث افزایش وزن لایه ها بدون استفاده از قیر میشوند و استفاده از این مواد باعث کاهش نسبی کیفیت میگردد ، از این رو با توجه به میزان استفاده از این مواد به نسبت 1 به 7 میزان مصرف قیر 10 درصد کاهش پیدا میکند. استفاده از تیشو +44 نخ استفاده از پلی استر +85 گرم ضمانت 10 ساله