شرکت تولیدی صنعت بام شرق در سال ۱۳۸۱با استفاده از پیشرفته ترین و بهترین ماشین آلات اقدام به تولید عایق های رطوبتی مناسب برای انواع شرایط آب و هوایی با بهترین کیفیت و بیشترین تنوع محصولات نمود و بعد از فراهم کردن مقدمات ،در سال ۱۳۸۲ محصول این پروژه با نام “عایق رطوبتی صنعت بام”به بازار ارائه گردید .