محصولات  مجتمع تولیدی صنعت بام از خدمات گسترده پس از فروش  و بیمه نامه معتبر 5 ساله برخوردار می باشند که توسط  نمایند گی های مجاز ارائه می گردند.
مجتمع تولیدی صنعت بام تلاش می کند تابرای مصرف کنندگان بهترین انتخاب بوده و آسودگی خاطر را به آنها هدیه نماید.