انواع قیرهای خالص

شرکت صنعت بام تولید کننده انواع قیرهای خالص دارای پالایشگاه مجهز با تجهیزات  روز و مبدل های حرارتی که سیال موجود در آن روغن  می باشد.

قیرهای خالص  برای مصرف براساس درجه نفوذ به صورت 70*60  ،   100*85  ،  150*120  و   300*200 می باشد .  شرکت صنعت بام موفق به کسب استاندارد ملی به شماره 12505 برای فراورده های قیر خالص شده است.   

این فراورده های قیر خالص با علامت تجارتی سهیل  soheyl  و  باران   Baran  تولید وعرضه می گردد.

 

 نکته : در طبقه بندی براساس درجه نفوذ ، قیر باید همگن وفاقد آب باشد. همچنین زمانی که تا185  درجه سیلسیوس گرم می شود، کف کند.