استاندارد جدید عایق های رطوبتی(ایزوگام)

استاندارد 3885-ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی(ایزوگام)-ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی(ایزوگام) -1396 جایگزین استانداردهای1-3885 سال1387 عایق رطوبتی (ایزوگام)پیش ساخته پلیمری و3-3885 سال 1388 عایق رطوبتی(ایزوگام)پیش ساخته بام- اکسیده می شود.

برای اطلاع دقیق تر از این استاندارد جدید می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://isom.isiri.gov.ir/nst/