آئین کار , نگهداری , جابجائی ایزوگام

آئین کار , نگهداری , جابجائی و نصب عایقهای رطوبتی پیش ساخته

  1 ـ هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین آئین‏کار هماهنگی در نگهداری , جابجایی و نصب عایقهای رطوبتی پیش ساخته ساختمانی می‏باشد.

  2 ـ حمل و نقل

 هنگام جابجائی عایقهای رطوبتی پیش ساخته باید مواد مندرج زیر را رعایت نمود .

ـ رول باید همیشه بطور عمودی حمل گردد .

 ـ هنگام تخلیه باید از پرتاب رول‏ها خودداری شود .

  ـ هنگام حمل رولها دقت نمائید که لبه عایق پاره نشود .

  3 ـ نگهداری

 رولهای عایق باید در هوای خشک و در انبار سقف با حداقل دمای +5 درجه و حداکثر 35 درجه سانتیگراد نگهداری شوند مدت نگهداری عایق رطوبتی از تاریخ تولید تا نصب نباید بیشتر از شش ماه باشد. تولید کننده می‏تواند بر حسب نوع محصول زمان ذخیره‏سازی را به نحوی که کمتر از سه ماه و بیشتر از 12 ماه نباید به طور اختصاصی روی اتیکت خود اعلام نماید .

 رولها باید روی یکی از قاعده‏های خود نگهداری شود و هیچگاه دو رول روی هم قرار نگیرد و طوری کنار هم قرار دهید که جریان هوا بتواند از بین آنها عبور کند و برای آزمایشگر امکان نمونه برداری از هر بخش انبار وجود داشته باشد.