روش نصب ایزوگام

ـ قبل از نصب عایق توجه به نکات ذیل ضروری است .

 ـ تمام سطوحی که قرار است با عایق رطوبتی محافظت گردند می‏بایست نرم, تمیز و خشک باشد .

  ـ به منظور افزایش قابلیت چسبندگی عایق روی سطوح مورد نظر را قبل از نصب عایق با پرایمر و مشتقات قیری زود خشک شونده اندود نمایید.

  ـ تمام سطوح می‏بایست به طرف آبروها شیب‏بندی شوند تا آب در سطح عایق تجمع ننماید. شیب %5توصیه شده است.

  ـ نصب عایق رطوبتی نباید در دمای محیط کمتر از +5 درجه و بیشتر از 40 درجه سانتیگراد انجام گیرد .

 ـ از باز کردن رولها نصب آن در هوای نا مناسب یعنی هوای بارانی , برفی تگرگ و طوفانی اجتناب نمائید .

 ـ وسایل نصب عایق

 عبارت است از گاز مایع ( کپسول ) شعله پخش کن استاندارد کمچه و ماله بندکنی , تیغ موکت بری , فندک جرقه‏ای , دستکش برزنتی کف چرم ساقه بلند تیغه لاستیکی دسته‏دار, جارو, کفش کف صاف

 یادآوری : استفاده از دستگاههای پخش و نصب عایق رطوبتی نیز مجاز است.

  *مواد کمک نصب

 مواد کمک نصب عبارت از پرایمرها و مشتقات قیری سازگار با مشخصات عایق رطوبتی پیش ساخته مورد نصب می‏باشد.

 * چگونگی باز کردن رول

 بر چسب رول را با تیغ موکت بری ببرید تا ابتدای عایق را آزاد نموده سپس فیلم پلاستیکی را جدا نموده و مطابق مراحل زیر آنرا از سطح عایق جدا نمائید. 

 رول پس از جداسازی فیلم پلاستیکی آماده نصب است بنابر این آن را رول نموده مراحل نصب را دنبال نمائید.

 یادآوری : نصب عایق رطوبتی همواره با فیلم پلاستیکی به ضخامت حداکثر 0/1 که چسبندگی عایق بر سطح کار را کاهش ندهد بلامانع است .

  *آماده سازی سطح

 سطوحی که از پیش کاملا تمیز و خشک شده‏اند را با پرایمر یا مشتقات قیری به شرح زیر آغشته نمائید .

 ـ چنانچه سطح کار آسفالت باشد به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 300 گرم مشتق قیری رقیق شدنی در آب روی سطح بپاشید .

  ـ اگر سطح کار سیمانی باشد به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 280 گرم مشتق قیری محلول در حلال نفتی روی سطح بپاشید 

ـ چنانچه سطح کار موزائیک باشد نخست آن را با سیمان و دو غاب سیمانی کاملا صاف و یکنواخت نمائید سپس با استفاده از مشتق قیری محلول در حلال نفتی روی سطح را از مشتق‏گیری بپوشانید .

 یادآوری : اجازه دهید تا پرایمر و مشتقات قیری پاشیده شده روی سطح به حداکثر مدت یک شبانه‏روز خشک شود بنابر این از نصب عایق قبل از خشک شدن پرایمر خودداری نمائید .

 یادآوری 2: اگر روی سطح برآمدگیهای نظیر انتهای میلگرد یا سر ستون و یا هر شیئی تیز دیگری وجود دارد آنرا بریده و کاملا با سطح کار تراز نمائید.

 یادآوری 3: پخش پرایمر را می‏توانید با جارو یا تیغه پلاستیکی انجام دهید .

 یادآوری 4: قبل از پاشش و پخش پرایمر یا مشتق قیری باید تمامی گوشه‏ها و دور تا دور سطوحی که زاویه 90درجه دارند را با سیمان ماهیچه کشی نمائید به طور کلی عایق روی زوایای 90 درجه نصب نشود .

 * شیب بندی

  ـ سطوحی که آبروهای آن در وسط قرار دارند باید مطابق شکل یک تقسیم بندی و آماده نصب گردند.

  ـ سطوحی که آبروها در چهارگوشه قرار دارند باید مطابق شکل دو تقسیم بندی و آماده نصب شوند .

 در سایر موارد تقسیم بندی سطح باید به نحوی صورت پذیرد که از تجمع 

*مراحل نصب

  ـ کلیه اشیا فلزی مثل کولر , منبع انبساط , چهار پایه‏های فلزی آزاد روی سطح و منبع‏های ذخیره آب را بدون صدمه زدن به آنها از سطح کار جدا نمائید.

  ـ سطح کار را مطابق بند (4 ـ 5) آماده نمائید .

 ـ سطح کار را بعد از خشک شدن پرایمر و مشتق قیری مجددا با جارو یا دستگاه با دروب کاملا تمیز نمائید .

 ـ رولهای ایزوگام را آماده نمائید .

  ـ مشعل را روشن و شعله آن را تنظیم نموده و مطابق شکل زیر حرارت دهید به نحوی که هم پرایمر و هم قشر روی ایزوگام به حالت مذاب در آیند. حداقل شعله نسبت به سطح کار باید 45 درجه باشد با حرکت دادن رول بوسیله پا یا دست یا وسایل دیگر دو قشر مذاب با یکدیگر ممزوج و عایق را روی سطح کار محکم بچسبانید .

 برای اطمینان از این که سطح ایزوگام به سطح کار کاملا چسبیده باشد لبه‏ها و انتهای ایزوگام را مجددا حرارت داده تا قشر قیری ایزوگام مذاب شده و روی سطح کار بچسبد.

 ـ با استفاده از ماله انتهای رول را به سطح کار جوش دهید البته بهتر است به جای شعله گیری روی ایزوگام ماله را گرم کنید برای گرم کردن ماله شدت شعله را تنظیم نمایید.

  ـ در نصب رولهای بعدی ضمن رعایت مراحل فوق لازم است حداقل 5 سانتیمتر همپوشانی در طول ایزوگام وجود داشته باشد .

 ناحیه همپوشانی ایزوگامها باید به دقت جوشکاری شوند به نحوی که سطح بین دو ایزوگام کاملا صاف و یکنواخت گردد .

 یادآوری : در مواردی که عملیات پوشش دهی سطح کار با ایزوگام بیش از یک روز کاری به طول می‏انجامد سطح کار باید برای ادامه نصب عایق خشک و تمیز باشد.

 4 ـ 7 ـ 8 ـ بعد از عملیات فوق و انجام کارهای تکمیلی برای آبروها, کانالها, لوله‏ها باید کلیه اشیا جدا شده از سطح کار مجددا توسط نصاب نصب و سالم تحویل کارفرما شود.

 

 *تکمیل آبروها

 ـ عملیات قبل از نصب ایزوگام عملیات زیر باید روی آبروها انجام گیرد

  ـ یک نوار از ایزوگام به عرض 25 سانتیمتر و طول معادل محیط آبرو به اضافه 10 سانتیمتر برید و آنرا به شکل استوانه در آورید .

 ـ استوانه را در داخل آبرو قرار دهید به طوری که 10 سانتی متر آن از سطح کار بیرون باشد .

 

 

ـ ماله را با شعله گرم مطابق شکل زیر بخش بیرونی استوانه را برش دهید.

 ـ قسمتهای بریده شده را با شعله در سطح کار چسبانیده و مطابق شکل جوشکاری نمائید .

 ـ عملیات بعد از نصب ایزوگام اصلی باید عملیات زیر روی آبروها انجام پذیرد.

  ـ بوسیله ماله گرم شده یا تیغ موکت بری ایزوگام نصب شده روی آبرو را مطابق شکل ببرید .

 ـ با استفاده از مشعل هر قطعه را حرارت داده به سطح آبرو چسبانیده و مطابق شکل زیر جوشکاری نمائید.

 یادآوری : در اطراف آبرو به علت دو لایه مصرف کردن ایزوگام نباید برآمدگی مشاهده شود .

 ـ عایق کاری دور لوله‏ها روی سقف

  ـ اگر لوله‏ها سیمانی باشد ابتدا باید دستور العمل زوایای 90 درجه رعایت گردد سپس ایزوگام اصلی نصب گردد . برای تکمیل کار یک از ایزوگام را به طول محیط بیرونی به اضافه 10 سانتیمتر و عرض حداقل 25 سانتیمتر ببرید و مطابق شکل نصب نمائید باید دقت کرد که در صورت امکان ایزوگام روی لوله بیش از 15 سانتیمتر ارتفاع داشته باشد .

 ـ اگر لوله یا کانال برآمده از سطح فلزی باشد و جریان گرم از آن عبور نکند پس از نصب ایزوگام اصلی سطح لوله یا کانال را با مشتقات قیری آغشته نمائید سپس نوار ایزوگام به طول محیط لوله یا کانال به اضافه 10سانتیمتر و عرض 25 سانتیمتر بریده و مطابق شکل زیر نصب نمائید .

 

 ـ اگر از لوله فلزی جریان گرم عبور می‏کند ابتدا یک قطعه لوله سیمانی به ارتفاع 25 سانتیمتر روی لوله فلزی با استفاده از ماستیک غلاف نمائید و بعد مراحل 1 ـ 9 ـ 3 ـ را دنبال نمائید .

 4 ـ 9 ـ 4 ـ اگر لوله از جنس پلیمری باشد با استفاده از ماستیک و غلاف سیمانی یا فلزی مطابق بند 4 ـ 9 ـ 2 عمل نمائید .

 * زوایای 90 درجه

 ـ با استفاده از ماهیچه سیمانی زاویه 90 درجه را مطابق با شکل به زوایای منفرجه تبدیل نمائید .

 ـ در زوایای 90 درجه ایزوگام زیرین را بعد از آماده شدن سطح به نحوی نصب نمائید که انتهای آن حداقل 10 سانتیمتر بالای ماهیچه سیمانی قرار گیرد سپس آن را جوشکاری نمائید .  

روشهای دیگر نصب ایزوگام در گوشه‏ها

 -بعد از آماده شدن سطح عمودی یک لایه دیگر از ایزوگام را مطابق شکل به نحوی نصب نمائید که ابتدای بخش عمودی حداقل 10 سانتیمتر جلوتر از ماهیچه سیمانی باشد .

-چنانچه در بخش عمودی قرنیز وجود داشته باشد عایق بندی را مطابق شکل انجام دهید و اگر قرنیز موجود نیست ایزوگام را تا روی سطح ( بنابه درخواست کارفرما ) امتداد دهید.

*عایق کاری مفصلها

 ابتدا فاصله بین مفاصل را با ماستیک قیری پر نمائید .

 سپس یک تکه ایزوگام  را به نحوی ببرید که اطراف آن از لبه‏های مفصل 10 سانتیمتر دورتر باشد و مطابق شکل زیر آن را نصب کنید .

 برای نصب ایزوگام اصلی شیار مفصل را با ماستیک پر کنید .

 

aNFB6AjfLJ