واحد تحقیق  و توسعه به طور جدی فعالیت خود را در سال 1393 با حضور افراد دارای مدارج علمی بالا آغاز کرده است . هدف اصلی این واحد ، تولید محصولات جدید و با کیفیت از جمله تولید انواع مختلف عایقهای پلیمری می باشد و همین مساله شرکت صنعت بام را در راستای تبدیل به یک شرکت دانش بنیان قرار داده است.

در حال حاضر شرکت صنعت بام در حال همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد جهت انجام پروژه های تحقیقاتی در راستای تولید محصولات با فناوری های جدید می باشد.